Vi tillhör Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma inom solskyddsbranschen. Förbundet är har idag 90 medlemsföretag över hela Sverige.

Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kursverksamhet och stöttar forskning inom området. Man är dessutom aktiva som språkrör i svenska och internationella organisationer. 

Svenska Solskyddsförbundet fungerar även som rådgivande organ i samråd med t.ex. konsumentorganisationer vid tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. 

Solskyddsförbundets fem hörnstenar är att:

  • Erbjuda konsumenterna en unik garanti.
  • Bedriva forskning inom solskydd.
  • Bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker.
  • Fortlöpande utbilda sina medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik. 
  • Sakligt och konkret marknadsföra solskydd.

Svenska Solskyddsförbunder