Solskärmar

Solskärmar ger en effektiv skuggning av fastighetens fönsterpartier. Skärmningen reducerar solvärmen och bidrar till behagligt inomhusklimat. En positiv säkerhetseffekt är också solskärmens funktion som fasadgaller.  

Fasta eller rörliga solskärmar

Karlstad Solskydd erbjuder måttanpassade fasta och rörliga solskärmar som byggsystem med profiler och lameller av strängpressad aluminium. Profilerna monteras utvändigt på kontorshus, sjukhus, skolor och andra offentliga miljöer.

Samtliga solskärmar är tillverkade för nordiska förhållanden och svarar upp mot höga krav vad gäller hållbarhet och funktion.

Solskärmarna hämtas från välkända kvalitetsleverantörer som svenska Alu-sol och monteras av kunniga montörer.

Karlstad Solskydd har även ett egenutvecklat vind- och insynsskyddskydd för egen montering på balkong.

Solskärm