ROT-avdrag

ROT-avdraget ger dig som har småhus möjlighet att få halva arbetskostnaden betald när du anlitar en kvalificerad hantverkare för förbättringar av ditt hus. Stöd beviljas som en skattereduktion motsvarande 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per delägare och år.

För att ROT-avdrag ska beviljas måste arbetet vara utfört i din bostad. Regeln innebär inga problem för dig som äger villa/fritidshus. Om du bor i lägenhet måste du själv äga lägenheten. Bor du i en bostadsrätt gäller inte ROT-avdrag för arbete utförd på fasaden (ex markis). 

Inte heller reparation eller service på persienner/markiser ger möjlighet till ROT-avdrag. 

För ytterligare information om ROT-avdragets villkor, besök Skatteverkets hemsida.