ROT-avdrag

ROT-avdraget ger dig som har småhus möjlighet att få del av arbetskostnaden betald när du anlitar en kvalificerad hantverkare för förbättringar av ditt hus. Stöd beviljas som en skattereduktion motsvarande 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per delägare och år.

För att ROT-avdrag ska beviljas måste arbetet vara utfört i din bostad. Regeln innebär inga problem för dig som äger villa/fritidshus. Om du bor i lägenhet måste du själv äga lägenheten. Bor du i en bostadsrätt gäller inte ROT-avdrag för arbete utförd på fasaden (ex markis). 

Inte heller reparation eller service på persienner/markiser ger möjlighet till ROT-avdrag. 

För ytterligare information om ROT-avdragets villkor, besök Skatteverkets hemsida.