Inför ditt val av solskydd

Under Om Solskydd har vi samlat information som kan vara till nytta inför ett välgrundat och genomtänkt val av solskydd. Du finner goda råd kring funktion, design och färgsättning liksom smarta hjälpmedel som kan vara till hjälp inför ditt köp. Här finns också våra köp-, leverans- och garantivillkor samt användbar information kring ROT- och RUT-avdrag.

Mycket som spelar in

Att köpa solskydd kräver eftertanke och förberedelser. Det är mycket som spelar in. Var gör solskyddet mest nytta och vilka funktioner är det som krävs? Vilka färger och väver gör sig bäst för att matcha stilen på din fastighet?

Karlstad Solskydd har vi erfarenheten som krävs för att ge dig många och goda råd. Tillsammans med våra leverantörer kan vi med produktfakta, filmer och smarta hjälpmedel guida dig till ett bra köp.

Lösningar som håller i längden

Våra produkter har en kvalitet som gör att de står sig länge. Under Våra villkor kan du läsa mer om vilka garantier som följer produkterna.

För att dina solskydd ska hålla länge krävs samtidigt det att du tar hand om dem på rätt sätt. Under Skötsel & underhåll finns grundläggande tips kring ett löpande underhåll. Mer produkspecifika råd finner du på StyRas hemsida. 

 

Vi är en komplett leverantör av StyRas solskyddsprodukter